Review

Cách Chơi Cf Màn Hình Cửa Sổ, Cách Chỉnh Full Màn Hình Khi Chơi Game Với Win 10

Cách Chơi Cf Màn Hình Cửa Sổ, Cách Chỉnh Full Màn Hình Khi Chơi Game Với Win 10

Độ phân giải hiện tại không hỗ trợ chế độ cửa sổ Một vấn đề không lớn nhưng thực sự cần thiết cho những bạn đang chơi game Đột Kích (CF – Crossfire Việt Nam) đó là từ năm 2016, bản cập nhật của game không hề cho phép người…

Read More